De CampagnewinkelGa naar
de shop

DOEN: social media en PR

DOEN: social media en PR

Stichting DOEN zet zich in voor een groene, sociale en creatieve samenleving. In 2009-2012 lag daarbij de focus op Duurzaam Vervoer. Na een inhoudelijke evaluatie van het programma volgde via Twitter de vraag: hoe kunnen we deze resultaten meer betekenis geven?

De Campagnewinkel presenteerde hierop – in meer dan 140 tekens – haar plan om alle door DOEN opgedane kennis en ervaring te delen. Om zo de 27 veelal succesvolle start-ups nog even in het zonnetje te zetten, en vooral die groene, sociale en creatieve samenleving verder mogelijk te maken! Met een mooie (online) publicatie, een infographic, een persbericht en vooral een voor DOEN unieke social media aanpak een mooie campagne om bedrijfsleven en overheid uit te nodigen het stokje van DOEN over te nemen door vooral zelf te gaan DOEN!

Lees of download hier de publicatie! Hieronder lees je het persbericht:

Amsterdam, 11 juni 2013

DOEN rondt succesvol programma Duurzaam Vervoer af: bal ligt nu bij bedrijfsleven en overheid

Stichting DOEN: Veel potentie voor duurzaam vervoer in Nederland

De afgelopen jaren financierde DOEN 27 start-ups op het terrein van duurzaam vervoer. Variërend van elektrisch vervoer, snelladers, autodelen en groen gas voertuigen tot groene scheepvaart. De vele tienduizenden enthousiaste gebruikers en een explosieve groei bij een grote meerderheid van de ondersteunde initiatieven laten zien dat er enorme potentie zit in het verder verduurzamen van ons vervoer.

Duurzaam vervoer
In Europees verband heeft Nederland afgesproken in 2020 de CO2 uitstoot met 20% te verminderen. Een duurzaam mobiliteitsbeleid ligt dan voor de hand: bijna 20% van ieders persoonlijke CO2 uitstoot is een gevolg van ons transport. Dat vermindering heel goed mogelijk is, blijkt uit de diversiteit aan producten die in de markt zijn gezet: initiatieven om autodelen aantrekkelijk én mogelijk te maken; of concrete productinnovaties zoals snelladers, elektrische taxi’s en groen gas voertuigen. Maar ook een kennis- en keurmerkplatform voor bedrijven. DOEN ondersteunt al dit soort initiatieven om de CO2-uitstoot te helpen verminderen, de luchtkwaliteit én de gezondheid van mensen te verbeteren en daarmee te werken aan een groenere samenleving. Met een special over de 27 ondersteunde initiatieven laat DOEN zien dat er geen gebrek is aan goede ideeën of mogelijkheden. Het is nu vooral tijd om duurzaam vervoer vanzelfsprekend te maken; door regelgeving en beleid aan te passen, en duurzame vervoersmiddelen in te zetten. Ook het bedrijfsleven heeft hier een belangrijke rol, want schaalvergroting is een belangrijke volgende stap.

Schaalvergroting
Nina Tellegen, algemeen directeur Stichting DOEN: ‘DOEN ondersteunt met name voorlopers, ondernemers die risico’s durven nemen om baanbrekende ideeën tot leven te brengen. Daarmee lopen ze vaak tegen allerlei beperkingen aan in beleid en afzetmogelijkheden. Gemeenten kunnen een voorbeeld nemen aan Alphen aan de Rijn: deze gemeente kocht duurzame bedrijfsauto’s in, maakte een groen gas vulpunt rendabel en gaf bewust een duidelijk signaal af aan bewoners en bedrijven. Met succes: de eerste bedrijven zijn inmiddels hun wagenparken aan het verduurzamen.’ Tellegen vervolgt: ‘Nederland loopt voorop met elektrisch vervoer. Daar hebben wij als DOEN aan bijgedragen en zijn we trots op. Want duurzaam vervoer heeft de toekomst.’

Tags:

Laat een reactie achter

Onze klanten

Humanistisch Verbond Roosevelt Academy SLO Stichting Doen Rijksoverheid Rijksoverheid COC Platform mensenrechten NJCM