De CampagnewinkelGa naar
de shop

Inspiratiediner kinderrechten basis voor burgerschap

Op 29 maart 2012 kwamen zo’n 100 genodigden naar het inspiratiediner Kinderrechten basis voor Burgerschap in het Nutshuis in Den Haag. Onder de aanwezigen Barbara Oomen- vertrekkend voorzitter van het Platform Mensenrechteneducatie, Marc Dullaert – Kinderombudsman, Metin Celik – Tweede Kamer lid voor de PvdA, Audrey Osler – onderzoeker en oprichter van het Centre for Citizenship and Human Rights Education, Kirty Matabadal – jongerenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties, diverse ambtenaren van het ministerie van Onderwijs én van Buitenlandse Zaken, veel deelnemers van scholen en (koepels van) schoolbesturen, docenten, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en als ‘dag’voorzitter Laurien Koster van de Commissie Gelijke Behandeling.

Het doel van de avond is het belang van mensenrechteneducatie duidelijk maken bij aanwezigen en een presentatie van het kaderleerplan mensenrechten én burgerschap waarmee dit wel erg gemakkelijk wordt gemaakt voor scholen. Uit een leermiddelenanalyse bleek bijvoorbeeld dat mensenrechtenthema’s veelvuldig aan de orde komen maar deze zelden aan de mensenrechten gerelateerd worden. Volgens Barbara Oomen rechtvaardigt dit de oproep van de Tweede Kamer voor een thema-inspectie naar het mensenrechtenonderwijs. Daarnaast gaf Audrey Osler een aantal inspirerende voorbeelden van kinderen van over de hele wereld die vertellen over het belang dat zij hechten aan hun rechten. Zo beeldden een aantal kinderen artikel 12 van het kinderrechtenverdrag (beslissingen over kinderen worden genomen samen mét kinderen) uit met een tekening van een gezichtje met een ‘dichtgeritste’ mond tegenover een blij gezichtje.

De Kinderombudsman wees de aanwezigen vervolgens op het belang van kinderrechteneducatie: ‘In Nederland denken we het Wassenaar van de wereld te zijn wat betreft de kinderrechten maar dat is zeker niet waar! Er leven 300.000 kinderen in armoede, jaarlijks zijn bijna 120.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, 3000 kinderen wachten al meer dan 4 jaar op uitsluitsel over hun  asielaanvraag.’

Aan het eind van de avond concludeerden de gasten dan ook gezamenlijk: kinderrechten moeten structureel in het Nederlands onderwijs verankerd worden en schreef ieder zijn of haar eigen ‘elevator pitch’ mensenrechteneducatie.

Hieronder blader je door het verslag van de avond, hier kun je het downloaden. En door op een van de foto’s hiernaast te klikken open je het webalbum.

Tags: ,

Onze klanten

Humanistisch Verbond Roosevelt Academy SLO Stichting Doen Rijksoverheid Rijksoverheid COC Platform mensenrechten NJCM