De CampagnewinkelGa naar
de shop

Tweede Kamer: vertel de scholen over kinderrechten!

Tweede Kamer: vertel de scholen over kinderrechten!

In de woorden van Manne (9): ‘ik vraag de regering om aan scholen te vertellen over de kinderrechten, dan kunnen de scholen het aan de kinderen vertellen’.

Het Platform Mensenrechteneducatie, NCDO en Kinderrechtencollectief willen meer aandacht voor kinderrechten, mensenrechten en wereldburgerschap in het onderwijs. De Campagnewinkel organiseert daarom een lobbyactie en petitie-aanbieding bij de Tweede Kamer commissie onderwijs en verzorgt de publiciteit in aanloop naar een conferentie over dit onderwerp in het voorjaar van 2012.

Persbericht
15 november 2011: Kinderen interviewen Tweede Kamerleden over mensenrechten

Platform Mensenrechteneducatie, NCDO en het Kinderrechtencollectief willen  meer aandacht voor kinderrechten, mensenrechten en wereldburgerschap in het onderwijs.

Het Platform Mensenrechteneducatie, NCDO en het Kinderrechtencollectief willen meer aandacht voor kinderrechten, mensenrechten en wereldburgerschap in het onderwijs. De organisaties vragen de Tweede Kamer om minister Van Bijsterveldt hier op aan te spreken, tijdens het debat over de vormende taak van het onderwijs op 16 november 2011.

Meer dan taal en rekenen
De organisaties wijzen op het belang van een positieve oriëntatie in de opvoeding van kinderen, en in het verlengde daarvan aandacht voor democratie en (wereld)burgerschap. De focus in het huidige Nederlandse onderwijs op toetsresultaten en basisvaardigheden, gaat vaak ten koste van aandacht voor wereldburgerschap in het algemeen en kinder- en mensenrechten in het bijzonder.

‘Op dit moment zien we dat Nederlandse leerlingen op kennis van onderwerpen gerelateerd aan kinder- en mensenrechten laag scoren in vergelijking met leerlingen in andere Europese landen.  En Nederlandse jongeren zijn Europees hekkensluiter waar het gaat om kennis over kinder- en mensenrechten’, aldus Barbara Oomen, voorzitter van het Platform Mensenrechteneducatie. En alhoewel aandacht voor burgerschap sinds 2006 voor scholen verplicht is, wordt er bij de invulling daarvan in beleidsstukken en praktijk veelal gekozen voor een specifieke Nederlandse invulling – daarin mist een bredere visie op burgerschap, zoals verwoord door NCDO en andere maatschappelijke organisaties, en zoals vastgelegd in verschillende door Nederland onderschreven internationale kinder- en mensenrechtenverdragen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de kerndoelen gerelateerd aan kinder- en mensenrechten in praktijk niet of nauwelijks worden doorvertaald in de leermiddelen.

Thijs (11) en Manne (9) weten het wel: ‘we vragen de regering om over de scholen over de kinderrechten te vertellen, dan kunnen zij het aan de kinderen vertellen’. Terwijl de maatschappelijke organisaties de petitie aanbieden, bevragen zij dan ook de Tweede Kamerleden over de kinder- en mensenrechten: ‘Waar heeft u over de mensenrechten geleerd?’ En: ‘Wat doet u als het mis gaat met iemands kinderrechten?’

Tags: , ,

één reactie

  1. Stichting Mosaic the Hague schreef:

    Een heel goed initiatief. Burgerschap en wereldburgerschap. Communicatie is in goede handen van de Campagne winkel. http://www.mosaicthehague.com

Laat een reactie achter

Onze klanten

Humanistisch Verbond Roosevelt Academy SLO Stichting Doen Rijksoverheid Rijksoverheid COC Platform mensenrechten NJCM